ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Κωδικός: 
ΕΛΕ 21
Διδάσκοντες: 
ECTS: 
4.00
Ώρες: 
2
κάθε εβδομάδα
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό έτος : 
2016-2017
Εξάμηνο Προπτυχιακού: 
Ζ
Περίοδος: 
Χειμερινή
Ημέρες και ώρες διδασκαλίας: 
ΔΕΥΤΕΡΑ 10-12πμ
Αίθουσα διδασκαλίας: 
110
Τομέας: 
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου