ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Κωδικός: 
ΕΛΕ 58
Διδάσκοντες: 
ECTS: 
4.00
Ώρες: 
2
κάθε εβδομάδα
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό έτος : 
2016-2017
Εξάμηνο Προπτυχιακού: 
Η
Περίοδος: 
Εαρινή
Ημέρες και ώρες διδασκαλίας: 
Τρίτη 12-2μμ
Αίθουσα διδασκαλίας: 
108
Τομέας: 
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου