ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-JEAN MONNET

Κωδικός: 
ΕΛΕ33
ECTS: 
4.00
Ώρες: 
2
κάθε εβδομάδα
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό έτος : 
2016-2017
Είδος Μαθήματος: 
Ελεύθερης Επιλογής Ειδικών Γνώσεων
Εξάμηνο Προπτυχιακού: 
Ζ
Περίοδος: 
Χειμερινή
Τομέας: 
Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών