ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΩΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 Ρυθμισμένες στο νόμο, μεικτες και άτυπες μορφές συμβάσεων.Η μέθοδος αντιμετώπισης των ρυθμιστικών κενών στο δίκαιο των συμβάσεων Δέλλιος Πέμπτη 6.10.2016 8-10μμ 8
2-3 Ή σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing):Μορφές εμφάνισης και λειτουργία της σύμβασης,Ανώμαλη εξέλιξη Δέλλιος

Παρασκευή 7.10.2016

Πέμπτη 13.10.2016

 

2-4μμ

8-10μμ

 

8

 

4-5 Η σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (leasing):Μορφές εμφάνισης και λειτουργία της σύμβασης,.Ανώμαλη εξέλιξη Δέλλιος

Παρασκευή 14.10.2016

Πέμπτη 20.10.2016

2-4μμ

8-10μμ

8
6 Η σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης(time sharing):Μορφολογία και ανώμαλη εξέλιξη Κουμάνης Παρασκευή 21.10.2016 2-4μμ 8
7 Η σύμβαση παροχής επιχειρηματικών συμβούλων (consulting):Μορφολογία και ανώμαλη εξέλιξη Ελευθεριάδης Πέμπτη 3.11.2016 8-10μμ 8
8 Η σύμβαση διοίκησης ή διαχείρισης επιχείρησης (management contract): Μορφολογία και ανώμαλη εξέλιξη Μπεχλιβάνης Παρασκευή 4.11.20-16 2-4μμ 8
9-10 Η σύμβαση του τραπεζικού ανοικτού (αλληλοχρέου)λογαριασμού: Μορφολογία και ανώμαλη εξέλιξη Δέλλιος

Πέμπτη 10.11.2016

Παρασκευή 11.11.2016 

8-10μμ

2-4μμ

8
11 Η σύμβαση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας:μορφολογία και ανώμαλη εξέλιξη Κουμάνης Παρασκευή 18.11.2016 2-4μμ 8
12-13 Συμβάσεις Know-how, χρήσης και εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (σήματος,ευρεσιτεχνίας,πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων):Μορφές εμφάνισης,νομική φύση,γενικές αρχές,εφαρμοστέες διατάξεις, ανώμαλη εξέλιξη

Α.Παπαδοπούλου/

Ρ.Γιοβανόπουλος/

Α.Δεσποτίδου

 

Πέμπτη 24.11.2016

Παρασκευή

25.11.2016

 

2-4μμ

8-10μμ

8
14 Συμβάσεις δημιουργίας και εκμετάλλευσης λογισμικού,ανάπτυξης ή φιλοξενίας ιστοσελίδων,software,web-design,web-hosting Ιγγλεζάκης/Δεσποτίδου Πέμπτη 1.12.2016 8-10μμ 8
15-16 Σύμβαση εμπορικής εντιπροσωπείας και λοιπές συμβάσεις διανομής:Κατάρτιση-λειτουργία

Τέλλης/Ελευθεριάδης/

Μπεχλιβάνης

Παρασκεύη 2.12.2016

Πέμπτη 8.12.2016

2-4μμ

8-10μμ

8

 

17-18 Η σύμβαση δικαιόχρησης (franchising): Μορφολογία,λειτουργία και ανώμαλη εξέλιξη Δέλλιος

Παρασκευή 9.12.2016

Πέμπτη 15.12.2016

2-4μμ

8-10μμ

8
19 Το ζήτημα της αποζημίωσης πελατείας στις συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας,δικαιόχρησης και λοιπές συμβάσεις διανομής Τέλλης Παρασκευή 16.12.2016 2-4μμ 8
20-21 Σύμβαση παραγγελίας,με έμφαση στις παραγγελίες μεταφοράς και στις χρηματιστηριακές παραγγελίες Ελευθεριάδης/Μπεχλιβάνης

Παρασκευή 16.12.2016

Πέμπτη 22.12.2016

2-4μμ

8-10μμ

8
22 Σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού και σύμβαση ξενίας Κουτσουράδης/Κουμάνης Παρασκευή 23.12.2016 2-4μμ 8
23 Η οπτική γωνία της "οικονομικής ανάλυσης" στο δίκαιο των συμβάσεων Τσαούση Πέμπτη 12.1.2017 8-10μμ 8
24-25 Η τεχνική της διαμόρφωσης των συμβάσεων και η πρακτική σημασία της Βαλτούδης Παρασκευή 13.1.2017

2-4μμ

6-8μμ

8

Συντονιστής: Γ.Δέλλιος

Βοηθήματα: Απ.Γεωργιάδη,Νέες Μορφές συμβάσεων της σύγχρονης οικονομίας (6η, 2015) και συμπληρωματικές υποδείξεις μελετών και δικαστικών αποφάσεων.

Έναρξη παραδόσεων:Πέμπτη 6.10.2016

Κωδικός: 
ΔΣ 4
ECTS: 
4.00
Ώρες: 
4
κάθε εβδομάδα
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό έτος : 
2016-2017
Είδος Μαθήματος: 
Διακλαδικά Σεμινάρια
Εξάμηνο Προπτυχιακού: 
Ε
Περίοδος: 
Χειμερινή
Ημέρες και ώρες διδασκαλίας: 
ΠΕΜΠΤΗ 8-10μμ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2-4μμ,6-8μμ
Αίθουσα διδασκαλίας: 
8
Τομέας: 
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών
Τομέας Διεθνών Σπουδών
Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου
Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου
Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών