ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝΔΙΩΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 Κοινωνιολογική και δικαιοπολιτική θεμελίωση της ανάγκης για προστασία των καταναλωτών  Τσαούση Τρίτη 21.2.2017 8-10μμ  8
2 Οι νομοθετικές ένννοιες καταναλωτή και προμηθευτή Δέλλιος Παρασκευή 3.3.2017 4-6μμ 8
3 Ενώσεις καταναλωτών και συλλογική  αγωγή  Δέλλιος Τρίτη 7.3.2017 8-10μμ  8
4 και 5 Η προστασία των καταναλωτών από τους καταχρηστικούς ΓΟΣ Δέλλιος/Ποδηματά Παρασκευή 10.3.2017, 4-6μμ και Τρίτη 14.3.2017 8-10μμ   8
           
           
     
 

 

 

 

       
     
6-7 Η προστασία των καταναλωτών στις συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος και στις συμβάσεις από απόσταση Γιοβαννόπουλος/Ελευθεριάδης Παρασκευή 17.3.2017 4-6μμ και Τρίτη 21.3.2017 8-10μμ 8
8 Η προστασία των καταναλωτών στις συμβάσεις εμπορίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση Δεσποτίδου Παρασκευή  24.3.2017 4-6μμ 8
9

Εγγυήσεις διαρκείας-καλής λειτουργίας καταναλωτικών αγαθών και εξυπηρέτηση μετά την πώληση

 

Μπεχλιβάνης Τρίτη 28.3.2017 8-10μμ  8
10 Η ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες Βαλτούδης Παρασκευή 31.3.2017 4-6μμ 8
11 Η ευθύνη του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων Βαλτούδης Τρίτη  4.4.2017 8-10μμ 8
12 Η προστασία των καταναλωτών από τη διαφήμιση Τέλλης/Τζίβα/Δεσποτίδου      
Παρασκευή 7.4.2017     4-6μμ       8
13και 14 Η προστασία των  καταναλωτών από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές Τέλλης/Τζίβα/Δεσποτίδου Τρίτη  25.4.2017 και Παρασκευή 28.4.2017 4-6μμ 8-10μμ 8
15 Η προστασία των καταναλωτών στις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης-Η αρχή του "υπεύθυνου δανεισμού"  Κλαβανίδου Τρίτη  2.5.2017 8-10 μμ  8
16 Η προστασία των επενδυτών ως καταναλωτών Ελευθεριάδης Παρασκεύη 5.5.2017 4-6μμ 8
17 Η προστασία των επιβατών ως καταναλωτών Λέντζης Τρίτη 9.5.2017 8-10 μμ  8
18 Ζητήματα δικονομικού διεθνούς δικαίου,ΚανΒρυξΙ ;

Πίψου
Παρασκεύη  12.5.2017 4-6μμ 8
19  Ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου,ΚανΡώμη Ι,άρθρο 6ΙΙ Οδηγ.93/13,άρθρο 14 παρ10 ν.2251/94 Βασιλακάκης/Κούρτης Τρίτη 16.5.2017   8-10μμ  8
20 Φιλικός διακανονισμός καταναλωτικών διαφορών Τζίβα Παρασκευή 19.5.2017 4-6μμ  8
 

21. Ποινικές κυρώσεις για προστασία των καταναλωτών

 

22.Διοικητικές κυρώσεις για προστασία των καταναλωτών      

23. Οι συνταγματικού δικαίου σταθμίσεις για την παροχή ή μη προστασίας στους καταναλωτές                                            

Νούσκαλης

 

Συμεωνίδης

 

Μαντζούφας  Τρίτη 30.5.2017  8-10μμ αιθ 8 

Τρίτη  23.5.2017 8-10μμ αιθ 8

 

Παρασκευή              26-5-2017 

     

 

 

4-6μμ 

8

Συντονιστής: Γ.Δέλλιος

Βοηθήματα: Αλ.Αλεξανδρίδου,Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, Ελληνικό-Κοινοτικό (2008,επίκειται 2η έκδ. 2015)και συμπληρωματικές υποδείξεις μελετών και δικαστικών αποφάσεων

Έναρξη παραδόσεων: Τρίτη 21.2.2017

Κωδικός: 
ΔΣ 9
ECTS: 
4.00
Ώρες: 
4
κάθε εβδομάδα
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό έτος : 
2016-2017
Είδος Μαθήματος: 
Διακλαδικά Σεμινάρια
Εξάμηνο Προπτυχιακού: 
ΣΤ
Περίοδος: 
Εαρινή
Ημέρες και ώρες διδασκαλίας: 
ΤΡΙΤΗ 8-10μμ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4-6μμ
Αίθουσα διδασκαλίας: 
8
Τομέας: 
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών
Τομέας Διεθνών Σπουδών
Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου
Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου
Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών