Επικοινωνία

Δημήτρης Τουρνάς
Γραμματεία Νομικής Σχολής, Κτίριο Νομικής Σχολής, Ισόγειο

Τηλ: 2310 996510
Fax: 2310 995272

Email: info@law.auth.gr
 

Εξυπηρέτηση κοινού
από τη θυρίδα της Γραμματείας : 11:30-13:00
και τηλεφωνικά : 9:00-11:00