Ώρες ακρόασης κ. Καϊάφα-Γκμπάντι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο   Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο   Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ   

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ                                         Τηλ. Γραμματείας: 2310 996478

541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                                                                                                 Φαξ: 2310 996494

ΑΡ. ΘΥΡΙΔΑΣ 171                                                                                                                             

     

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι λόγω ακαδημαϊκών υποχρεώσεων στο εξωτερικό, η καθηγήτρια Μ.ΚαΪφα-Γκμπάντι δεν θα πραγματοποιήσει την ώρα ακρόασης σπουδαστών την Δευτέρα 8 Μαϊου ώρα 9.00-10.00.