ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΩΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 Ρυθμισμένες στο νόμο, μεικτες και άτυπες μορφές συμβάσεων.Η μέθοδος αντιμετώπισης των ρυθμιστικών κενών στο δίκαιο των συμβάσεων E.Zερβογιάννη Πέμπτη 4.10.2018 8-10μμ 7
2 Ή σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing):Μορφές εμφάνισης και λειτουργία της σύμβασης. Ε.Ζερβογιάννη

 

Πέμπτη 11.10.2018

 

 

8-10μμ

 

 

 

7

 

3 Η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing):.Ανώμαλη εξέλιξη Ε.Ζερβογιάννη

 

Πέμπτη 18.10.2018

 

8-10μμ

 

7

4 Η σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring): Μορφές εμφάνισης και λειτουργία της σύμβασης. Ε.Ζερβογιάννη Πέμπτη 25.10.2018 8-10μμ

7
5 Η σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring):Ανώμαλη εξέλιξη. Ε.Ζερβογιάννη Πέμπτη 1.11.2018 8-10μμ 7
6 Η σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης (time sharing): Μορφολογία και ανώμαλη εξέλιξη Σ.Κουμάνης Πέμπτη 8.11.2018 8-10μμ 7
7 Η σύμβαση παροχής επιχειρηματικών συμβουλών (consulting):Μορφολογία και ανώμαλη εξέλιξη Ν.Ελευθεράδης

 

Πέμπτη 15.11.2018

 

8-10μμ

 

7

 

8 Η σύμβαση παραχώρησης τεχνογνωσίας (Know-how) Α.Παπαδοπούλου/

/Α.Δεσποτίδου
Πέμπτη 22.11.2018 8-10μμ 7
9 Η σύμβαση δικαιόχρησης (franchising):Μορφολογία και λειτουργία Τέλλης/Ελευθεριάδης/Μπεχλιβάνης

 

Πέμπτη 29.12.2018

 8-10μμ

 

 

7

 

 

10 Η σύμβαση δικαιόχρησης (franchsing):Ανώμαλη εξέλιξη Τέλλης/Ελευθεριάδης/Μπεχλιβάνης Πέμπτη 6.12.2018 8-10μμ 7
11 Η σύμβαση πιστωτικής κάρτας Ε.Ζερβογιάννη

 

Πέμπτη 13.12.2018

 

8-10μμ

 

7

 

12 Η οπτική γωνία της "οικονομικής ανάλυσης"στο δίκαιο των συμβάσεων Α.Τσαούση Πέμπτη 20.12.2018

8-10μμ

7
           
     

 

 

 
           
           
       

 

 

Συντονιστής: Ε.Ζερβογιάννη

Βοηθήματα: Απ.Γεωργιάδη,Νέες Μορφές συμβάσεων της σύγχρονης οικονομίας (6η, 2015) και συμπληρωματικές υποδείξεις μελετών και δικαστικών αποφάσεων.

Έναρξη παραδόσεων:Πέμπτη 4.10.2018

Κωδικός: 
ΔΣ 4
ECTS: 
4.00
Ώρες: 
2
κάθε εβδομάδα
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό έτος : 
2018-2019
Είδος Μαθήματος: 
Διακλαδικά Σεμινάρια
Συντονιστής: 
Εξάμηνο Προπτυχιακού: 
Ε
Περίοδος: 
Χειμερινή
Ημέρες και ώρες διδασκαλίας: 
ΠΕΜΠΤΗ 8-10μμ
Αίθουσα διδασκαλίας: 
7
Τομέας: 
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου