ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018.

Επιισυνάπτεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ για το ακ. έτος 2017-2018. 

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 21 ως και 31 Αυγούστου 2017.

Ημερομηνίες εξετάσεων: 15, 16 και 17 Σεπτεμβρίου 2017.

Οι υποψήφιοι, θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις, από 21 Αυγούστου έως και 31 Αυγούστου 2017 και ώρα 11:30-13:00, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου τρίτου προσώπου στη θυρίδα της Γραμματείας της Νομικής Σχολής, ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Γραμματεία Νομικής Σχολής, Ισόγειο, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη με την ένδειξη: «Συμμετοχή στις εξετάσεις του ΠΜΣ της Νομικής Σχολής».

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στο ΠΜΣ για το ακ. έτος 2017-2018 

Αρχικό πρόγραμμα εισαγωγικών εξετάσεων (15-17 Σεπτεμβρίου 2017)

Τελικό πρόγραμμα εξετάσεων εισαγωγικών εξετάσεων (15-17 Σεπτεμβρίου 2017)

Πρόγραμμα διδασκαλίας μεταπτυχιακών μαθημάτων ακ. έτους 2017-2018.

Προφίλ και Κανονισμός ΠΜΣ

Τρόπος εισαγωγής στο ΠΜΣ

Ανακοινώσεις ΠΜΣ