ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΔΙΩΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 Εισαγωγή στο μάθημα.Έννοια της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης Α.Γκιζάρη Τρίτη 19.2.2018 8-10μμ 5
2 Ηθική και δικαιοπολιτική θεμελίωση της ανάγκης προστασίας του περιβάλλοντος Κ.Σταμάτης Τρίτη 26.2.2019 8-10μμ 5
3 Η διεθνοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής.Από τη Στοκχόλμη στο Ρίο Δ.Μάνου Τρίτη 5.3.2019 8-10μμ 5
4 Συμβατική περιβαλλοντική διακυβέρνηση.Ζητήματα επιβολής των διεθνών συνθηκών. Δ.Μάνου Τρίτη 12.3.2019 8-10μμ 5
5 Παγκόσμια περιβαλλοντική διακυβέρνηση.Οι μη κρατικοί δρώντες. Δ.Μάνου Τρίτη 19.3.2019 8-10μμ 5
6 Πολυεθνικές  επιχειρήσεις και περιβάλλον. Τζίβα/Ψαρουδάκης Τρίτη 26.3.2019 8-10μμ 5
7 Η διακυβέρνηση των παγκόσμιων κοινών.Η διαχείριση των κλιματικών αλλαγών. Δ.Μάνου Τρίτη 2.4.2019 8-10μμ 5
8 Η αρμοδιότητα της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος. Ο ρόλος των ενωσιακών οργάνων και των άλλων δρώντων στην ΕΕ. Α.Γκιζάρη Τρίτη 9.4.2019 8-10μμ 5
9 Οι στόχοι και τα εργαλεία άσκησης της ενωσιακής περιβαλλοντικής πολιτικής. Α.Γκιζάρη Τρίτη 16.4.2019 8-10μμ 5
10 Τα στάδια και οι αρχές της χρηστής περιβαλλοντικής διακυβέρνησης. Α.Γκιζάρη Τρίτη 7.5.2019 8-10μμ 5
11 Περιβάλλον και εσωτερική αγορά Δ.Λέντζης Τρίτη 14.5.2019 8-10μμ 5
12 Συγκριτική θεώρηση μεταξύ του ενωσιακού μοντέλου περιβαλλοντικής διακυβέρνησης  και εκείνου των ΗΠΑ. Α.Κώνστα Τρίτη 21.5.2019 8-10μμ 5

Συντονίστρια : Α.Γκιζάρη

Βοηθήματα: Υποδειξεις βιβλίων, μελετών και δικαστικών αποφάσεων καθώς και σημειώσεις των διδασκόντων στο moodle.

Ημέρα διδασκαλίας  :(Τρίτη 19.2.2019, 8-10μμ αιθ 5)

Κωδικός: 
ΔΣ 6
ECTS: 
4.00
Ώρες: 
2
κάθε εβδομάδα
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό έτος : 
2018-2019
Είδος Μαθήματος: 
Διακλαδικά Σεμινάρια
Εξάμηνο Προπτυχιακού: 
ΣΤ
Περίοδος: 
Εαρινή
Ημέρες και ώρες διδασκαλίας: 
ΤΡΙΤΗ 8-10μμ διδάσκουσα και η κυρία Μάνου
Αίθουσα διδασκαλίας: 
5
Τομέας: 
Τομέας Διεθνών Σπουδών