ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΔΙΩΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 Κοινωνιολογική και δικαιοπολιτική θεμελίωση της ανάγκης για προστασία των καταναλωτών Α.Τσαούση Τρίτη 19.2.2019 8-10μμ 8
2 Οι νομοθετημένες έννοιες καταναλωτή και προμηθευτή.Ενώσεις καταναλωτών και συλλογική αγωγή Α.Βαλτούδης Τρίτη 26.2.2019 8-10μμ 8
3 Η προστασία των καταναλωτών από τους καταχρηστικούς ΓΟΣ.Θεσμικό πλαίσιο, νομολογιακή εφαρμογή. Α.Βαλτούδης Τρίτη 5.3.2019 8-10μμ 8
4 Η προστασία των καταναλωτών στις συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος και στις συμβάσεις από απόσταση καθώς και στις συμβάσεις εμπορίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση

Ρ.Γιοβαννόπουλος/

Α.Δεσποτίδου

Τρίτη 12.3.2019 8-10μμ 8
5 Εγγυήσεις διάρκειας -καλής λειτουργίας καταναλωτικών αγαθών και εξυπηρέτηση μετά την πώληση Α.Μπεχλιβάνης Τρίτη 19.3.2019 8-10μμ 8
6 Η ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες Κ.Φουντεδάκη Τρίτη 26.3.2019 8-10μμ 8
7 Η ευθύνη του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων Α.Βαλτούδης Τρίτη 2.4.2019 8-10μμ 8
8 Η προστασία των καταναλωτών από τη διαφήμιση Ν.Τέλλης/Ε.Τζίβα/Α.Δεσποτίδου Τρίτη 9.4.2019 8-10μμ 8
9 Η προστασία των καταναλωτών από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές Ν.Τέλλης/Ε.Τζίβα/Α.Δεσποτίδου Τρίτη 16.4.2019 8-10μμ 8
10 Η προστασία των καταναλωτών στις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης-Η αρχή του "υπεύθυνου δανεισμού" Δ.Κλαβανίδου Τρίτη 7.5.2019 8-10μμ 8
11 Η προστασία των επενδυτών ως καταναλωτών Α.Δεσποτίδου Τρίτη 14.5.2019 8-10μμ 8
12 Φιλικός διακανονισμός καταναλωτικών διαφορών Ε.Τζίβα Τρίτη 21.5.2019 8-10μμ 8

Συντονιστής: Γ.Δέλλιος

Βοηθήματα:Ελ. Αλεξανδρίδου,Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, Ελληνικό-Κοινοτικό (2008, επίκειται 2η έκδοση 2015) και συμπληρωματικές υποδείξεις μελετών και δικαστικών αποφάσεων.

Ημέρα Διδασκαλίας : ΄Τρίτη 8-10μμ αίθ. 8

Έναρξη παραδόσεων :Παρασκευή 19.2.2019

Κωδικός: 
ΔΣ 9
ECTS: 
4.00
Ώρες: 
2
κάθε εβδομάδα
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό έτος : 
2018-2019
Είδος Μαθήματος: 
Διακλαδικά Σεμινάρια
Εξάμηνο Προπτυχιακού: 
ΣΤ
Περίοδος: 
Εαρινή
Ημέρες και ώρες διδασκαλίας: 
ΤΡΙΤΗ 8-10μμ
Αίθουσα διδασκαλίας: 
8
Τομέας: 
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου