ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ) 2016-2017 ΣΕΠΤ