ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2017-2018

Επισυνάπτεται προσωρινός πίνακας των επιτυχόντων στις εξετάσεις για την εισαγωγή στο ΠΜΣ της Νομικής Σχολής για το ακ. έτος 2017-2018.
 
Ο τελικός πίνακας εισαγομένων για όλες τις Κατευθύνσεις του ΠΜΣ θα ανακοινωθεί την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017, μετά από την έγκριση και επικύρωσή του από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Σχολής.
 
Τα αποτελέσματα όλων των μαθημάτων για όλους τους υποψήφιους είναι αναρτημένα στην πινακίδα ανακοινώσεων του ΠΜΣ, στο ισόγειο του Κτηρίου της Σχολής, δίπλα από τη Γραμματεία.
 
Οι εγγραφές των τελικώς εισαγομένων θα πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου ως και τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου. Θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση για το θέμα αυτό.
 
Τα μαθήματα που θα διδαχθούν στο ΠΜΣ για το ακ. έτος 2017-2018, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Σχολής, στο σύνδεσμο: http://www.law.auth.gr/el/postgraduate_courses-1718
 
Οι ανακοινώσεις του ΠΜΣ αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Σχολής, στο σύνδεσμο: http://www.law.auth.gr/el/pms-news
 
Παρακαλούμε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις, για να ενημερώνεστε για τα θέματα που αφορούν το ΠΜΣ.