ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΜΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2017-2018

Επισυνάπτεται ο οριστικός πίνακας των  εισακτέων στο ΠΜΣ της Νομικής Σχολής για το ακ. έτος 2017-2018.

Η ανακοίνωση για τις εγγραφές και τις δηλώσεις μαθημάτων του α' εξαμήνου του ΠΜΣ για το ακ. έτος 2017-2018 έχει αναρτηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.law.auth.gr/el/pms-news/6987