ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧ.- ΠΝΕΥΜ.) 2016-2017 ΣΕΠΤ