Διεθνές Συνέδριο με θέμα:1997-2017 20 years after Oviedo Convention on Human Rights and Biomedicine. What are the achieved gains and its potential?

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 8 Δεκέμβριος, 2017 - 13:00 ως Σάββατο, 9 Δεκέμβριος, 2017 - 09:00
Συνημμένα αρχεία: