Εξεταστέα ύλη στο μάθημα «Εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου»

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: εξεταστέα ύλη στην

 «Εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου»

IANΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

 

Στο εγχειρίδιο των Κώστα Σταμάτη, Ανδρέα Τάκη, Εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου (εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2015), η εξεταστέα ύλη περιέχεται στα κεφάλαια από το 2ο (δεύτερο) έως και το 10ο (δέκατο).

                       

                                                                                                     Θεσσαλονίκη 20.12.2017