Ορθή ανακοινοποίηση στο ορθό, προφορικές εξετάσεις στο μάθημα “Anthropologie du droit”

Aνακοίνωση
Αλλαγή προφορικών εξετάσεων
 
Οι προφορικές εξετάσεις του μαθήματος  
Anthropologie du droit”
 θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη,
16 Ιανουαρίου 2018,
10:30-12:00 στο γραφείο  401, 4ος όρ.
 
 
 
Constantine Vlahos 
Aristotle University of Thessaloniki
Faculty of Law
Sector of History, Philosophy and Sociology of Law 
tel.: 0030 2310 996526