Πρόσκληση χρηματικού βραβείου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα

Σας διαβιβάζουμε το αριθμ. πρωτ. 12960/16-1-2018 έγγραφο του Τμήματος Κληροδοτημάτων, σχετικά με Ανακοίνωση πρόσκλησης χρηματικού βραβείου από τα έσοδα του κληροδοτήματος  Κων/νου Κατσέα.

Συνημμένα αρχεία: