Έναρξη του μαθήματος 'Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο   Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο   Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

 

ΣΧΟΛΗ  Ν.Ο.Π.Ε.

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ                                           Τηλ. Γραμματείας: 2310 996489

541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                                                                                                Φαξ: 2310 996494

ΑΡ. ΘΥΡΙΔΑΣ 171

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται το μάθημα του Ευρωπαϊκού Ποινικού Δικαίου θα διδαχθεί από την καθηγήτρια Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι και τον επ. καθηγητή  Α. Ζαχαριάδη με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Τετάρτη, 16:00-18:00, αίθουσα 313

 

Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει την Τετάρτη,  14.2.2018