ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΠΕ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2018-19 (27.4.2018)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΏΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πληροφορίες:
Ι. Κορπίδου
Τηλ: 2310 994168
Εmail: dps@auth.gr

Προς
τα Τμήματα των Σχολών του ΑΠΘ

-Μηχανολόγων Μηχανικών
-Χημικών Μηχανικών
-Χημείας
-Γεωλογίας
-Οικονομικών Επιστημών
-Νομικής

Κοινοποίηση:
- AUTh News
- Ομιλος ΕΛΠΕ (Δ/νση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης)

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, σχετικά με πρόγραμμα χορήγησης επτά (7) υποτροφιών:
- σε Έλληνες και Ελληνίδες,
- πτυχιούχους Ελληνικών Πανεπιστημίων ή κατόχους ισότιμων τίτλων από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού,
- για την πραγματοποίηση μεταπυχιακών σπουδών, στο εξωτερικό (Η.Β., Η.Π.Α., Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ολλανδία), σε αγγλόφωνα προγράμματα,
- σε 3 θεματικές ενότητες: 1. Μηχανική, με έμφαση στη Διύλiση και Εμπορία Πετρελαιοειδών (ΤΜΔ), 2. Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης, με εφαρμογές στη Διύλiση και Εμπορία Πετρελαιοειδών (ΤΟΔ), 3. Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων (ΤΕΥ)
- για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19

Οι αιτήσεις, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται έως τις 27 Απριλίου 2018.