Έναρξη του μαθήματος της Ποινικής Δικονομίας, 3ο τμ.(Πε-Ω)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τηλ. Γραμματείας: 2310 996478

Φαξ: 2310 996494

541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                                   

ΑΡ. ΘΥΡΙΔΑΣ 171         

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 3ου τμήματος (Πε-Ω) ότι το μάθημα της Ποινικής Δικονομίας θα διδαχθεί από τον καθηγητή Α. Παπαδαμάκη και τον επίκουρο καθηγητή Α. Ζαχαριάδη με το ακόλουθο πρόγραμμα:

 

Δευτέρα, 18:00-20:00, αίθουσα 112

Τρίτη 17:00-20:00, αίθουσα 7

Πέμπτη 18:00-20:00, αίθουσα 8

 

Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει τη Δευτέρα  12/2/2018