Ορθή ανακοινοποίηση! Ημερολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2017-2018

ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 -2018

Από τον Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου ανακοινώνεται ότι ξεκινάνε οι παραδόσεις στο μάθημα «Εμπορικό Δίκαιο – Γενικό Μέρος» Γράμματα (Α-ΚΑ) με διδάσκοντα τον καθηγητή Σ. Ψυχομάνη  κάθε Πέμπτη 10:00 – 12:00 στην αίθουσα 5.

 

Έναρξη μαθημάτων την Πέμπτη 22-2-2018.

Από τον Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου ανακοινώνεται ότι ξεκινάνε οι παραδόσεις στο μάθημα «Εμπορικό Δίκαιο – Γενικό Μέρος» Γράμματα (ΚΕ-ΠΑ) με διδάσκουσα την αναπλ. καθηγήτρια Α. Παπαδοπούλου κάθε Τετάρτη  12:00 – 14:00 στην αίθουσα 112.

 

Έναρξη μαθημάτων την Τετάρτη 21-2-2018.

Από τον Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου ανακοινώνεται ότι ξεκινάνε οι παραδόσεις στο μάθημα «Εμπορικό Δίκαιο – Γενικό Μέρος» Γράμματα (ΠΕ - Ω) με διδάσκουσα την λέκτορα Π. Παπαδρόσου - Αρχανιωτάκη κάθε Πέμπτη 10:00 – 12:00 στην αίθουσα 7.

 

Έναρξη μαθημάτων την Πέμπτη 22-2-2018.

 

Από τον Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου ανακοινώνεται ότι ξεκινάνε οι παραδόσεις στο μάθημα «Τραπεζικό Δίκαιο» με διδάσκοντα τον καθηγητή Σ. Ψυχομάνη κάθε Τετάρτη 18:00 – 20:00 στην αίθουσα 311.

 

Έναρξη μαθημάτων την Τετάρτη 14-2-2018.

 

Από τον Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου ανακοινώνεται ότι ξεκινάνε οι παραδόσεις στο μάθημα «Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο» με διδάσκοντα τον επίκ. καθηγητή Ρ. Γιοβαννόπουλο κάθε Πέμπτη 18:00 – 20:00 στην αίθουσα 110.

 

Έναρξη μαθημάτων την Πέμπτη 1-3-2018.

 

Από τον Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου ανακοινώνεται ότι ξεκινάνε οι παραδόσεις στο μάθημα «Σύνθεση Εμπορικού Δικαίου» Γράμματα (Α-Λ) με διδάσκουσα την λέκτορα Α. Δεσποτίδου  κάθε Πέμπτη 16:00 – 18:00 στην αίθουσα 312.

 

Έναρξη μαθημάτων την Πέμπτη 22-2-2018.

Από τον Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου ανακοινώνεται ότι ξεκινάνε οι παραδόσεις στο μάθημα «Σύνθεση Εμπορικού Δικαίου» Γράμματα (Α-Λ) με διδάσκοντα τον επίκ. καθηγητή Ρ. Γιοβαννόπουλο   κάθε Δευτέρα  16:00 – 18:00 στην αίθουσα 7.

 

Έναρξη μαθημάτων την Δευτέρα 26-2-2018.

Από τον Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου ανακοινώνεται ότι ξεκινάνε οι παραδόσεις στο μάθημα «Σύνθεση Εμπορικού Δικαίου» Γράμματα (Μ-Ω) με διδάσκουσα την αναπλ. καθηγήτρια Α. Παπαδοπούλου κάθε Τρίτη 12:00 – 14:00 στην αίθουσα 1.

 

Έναρξη μαθημάτων την Τρίτη 27-2-2018.

Από τον Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου ανακοινώνεται ότι ξεκινάνε οι παραδόσεις στο μάθημα «Σύνθεση Εμπορικού Δικαίου» Γράμματα (Μ-Ω) με διδάσκουσα την αναπλ. καθηγήτρια Ε. Τζίβα  κάθε Πέμπτη 16:00 – 18:00 στην αίθουσα 112.

 

Έναρξη μαθημάτων την Πέμπτη 22-2-2018.

 

Από τον Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου ανακοινώνεται ότι ξεκινάνε οι παραδόσεις στο μάθημα «Εμπορικό Δίκαιο – Δίκαιο Ανταγωνισμού» Γράμματα ( Α - ΚΑ) με διδάσκοντα τον καθηγητή Ν. Τέλλη  κάθε Τετάρτη 16:00 – 18:00 στην αίθουσα 7.

 

Έναρξη μαθημάτων την Τετάρτη 14-2-2018.

Από τον Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου ανακοινώνεται ότι ξεκινάνε οι παραδόσεις στο μάθημα «Εμπορικό Δίκαιο – Δίκαιο Ανταγωνισμού» Γράμματα ( ΚΕ-ΠΑ) με διδάσκουσα την αναπλ. καθηγήτρια Ε. Τζίβα κάθε Τετάρτη 16:00 – 18:00 στην αίθουσα 8.

 

Έναρξη μαθημάτων την Τετάρτη 14-2-2018.

Από τον Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου ανακοινώνεται ότι ξεκινάνε οι παραδόσεις στο μάθημα «Εμπορικό Δίκαιο – Δίκαιο Ανταγωνισμού» Γράμματα ( ΠΕ - Ω) με διδάσκουσα την λέκτορα Α. Δεσποτίδου  κάθε Τετάρτη 16:00 – 18:00 στην αίθουσα 312.

 

Έναρξη μαθημάτων την Τετάρτη 14-2-2018.

 

Από τον Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου ανακοινώνεται ότι ξεκινάνε οι παραδόσεις στο μάθημα «Εμπορικό Δίκαιο – Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών (Α-Λ) με διδάσκοντα τον επίκ. καθηγητή Ν. Ελευθεριάδη  κάθε Πέμπτη 14:00 – 17:00 στην αίθουσα 6.

Έναρξη μαθημάτων την Πέμπτη 22-2-2018.

 

Από τον Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου ανακοινώνεται ότι ξεκινάνε οι παραδόσεις στο μάθημα «Ασφαλιστικό Δίκαιο» Γράμματα ( Μ-Ω) με διδάσκουσα την αναπλ. καθηγήτρια Ε. Τζίβα κάθε Πέμπτη 14:00 – 15:30 στην αίθουσα 5.

Έναρξη μαθημάτων την Πέμπτη 22-2-2018.

Από τον Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου ανακοινώνεται ότι ξεκινάνε οι παραδόσεις στο μάθημα «Δίκαιο Αξιογράφων» Γράμματα ( Μ-Ω) με διδάσκοντα τον επίκ. καθηγητή Ρ. Γιοβαννόπουλο  κάθε Πέμπτη 15:30 – 17:00 στην αίθουσα 5.

 

Έναρξη μαθημάτων την Πέμπτη 1-3-2018.

 

Από τον Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου ανακοινώνεται ότι ξεκινάνε οι παραδόσεις στο μάθημα «Εμπορικό Δίκαιο – Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας» Γράμματα (Α-Λ) με διδάσκοντες τον καθ. Ν. Τέλλη  και την αναπλ. καθηγήτρια  Α. Παπαδοπούλου κάθε Δευτέρα 14:00 – 17:00 στην αίθουσα 5.

 

Έναρξη μαθημάτων την Δευτέρα 26-2-2018.

Από τον Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου ανακοινώνεται ότι ξεκινάνε οι παραδόσεις στο μάθημα «Εμπορικό Δίκαιο – Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας» Γράμματα (Μ-Ω) με διδάσκουσες την αναπλ. καθηγήτρια Ε. Τζίβα και την λέκτορα Α. Δεσποτίδου κάθε Δευτέρα 14:00 – 17:00 στην αίθουσα 6.

 

Έναρξη μαθημάτων την Δευτέρα 12-2-2018.

 

Από τον Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου ανακοινώνεται ότι ξεκινάνε οι παραδόσεις στο μάθημα «Δίκαιο Μεταφορών» με διδάσκοντα τον επίκ. καθηγητή Α. Μπεχλιβάνη κάθε Πέμπτη 12:00 – 14:00 στο σπουδαστήριο του τομέα, γραφείο 407.

 

Έναρξη μαθημάτων την Πέμπτη 22-2-2018.

 

Από τον Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου ανακοινώνεται ότι ξεκινάνε οι παραδόσεις στο μάθημα «Ειδικοί Θεσμοί Ναυτικού Δικαίου » με διδάσκουσα την λέκτορα Π. Παπαδρόσου – Αρχανιωτάκη  κάθε Τρίτη  12:00 – 14:00 στο σπουδαστήριο του τομέα, γραφείο 407.

 

Έναρξη μαθημάτων την Τρίτη 27-2-2018.

 

Από τον Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου ξεκινάνε οι παραδόσεις στο μάθημα «Ειδικά Θέματα Εμπορικών Εταιριών» με διδάσκοντα τον Δρ. Νομικής Α. Ρόκα κάθε Πέμπτη 18:00  - 20:00 στην αίθουσα 320.

 

Έναρξη μαθημάτων την Πέμπτη 22-2-2018.

 

Από τον Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου ανακοινώνεται ότι ξεκινάνε οι παραδόσεις στο μάθημα «Ναυτικό Δίκαιο» με διδάσκοντα τον επίκ. καθηγητή Α. Μπεχλιβάνη κάθε Πέμπτη 10:00 – 12:00 στο σπουδαστήριο του τομέα, γραφείο 407.

 

Έναρξη μαθημάτων την Πέμπτη 22-2-2018.

 

Από τον Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου ανακοινώνεται ότι ξεκινάνε οι παραδόσεις στο μάθημα «Εμπορικό Δίκαιο – Πτωχευτικό και Εξυγίανσης Επιχειρήσεων» Γράμματα ( Α-Λ) με διδάσκοντα τον επίκ. καθηγητή Ν. Ελευθεριάδη κάθε Δευτέρα 12:00 – 15:00 στην αίθουσα 3.

 

Έναρξη μαθημάτων την Δευτέρα 12-2-2018.

Από τον Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου ανακοινώνεται ότι ξεκινάνε οι παραδόσεις στο μάθημα «Εμπορικό Δίκαιο – Πτωχευτικό και Εξυγίανσης Επιχειρήσεων» Γράμματα ( Μ-Ω) με διδάσκοντα τον καθηγητή Σ. Ψυχομάνη  κάθε Δευτέρα 12:00 – 15:00 στην αίθουσα 312.

 

Έναρξη μαθημάτων την Δευτέρα 12-2-2018.