Έναρξη του μαθήματος 'Σύνθεση Αστικού Δικαίου', τμ. Γ' (Πε-Ω)

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα της Σύνθεσης Αστικού Δικαίου για το τρίτο (Γ’) Τμήμα (Πε-Ω) θα διδάσκεται κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου 2018 από τον αναπληρωτή καθηγητή κ. Αν. Βαλτούδη και τον λέκτορα Απ. Τασίκα τις ακόλουθες μέρες και ώρες:

Τρίτη             16:00 – 18:00           αίθουσα 8     (Τασίκας)

Τετάρτη        16:00 – 18:00           αίθουσα 6     (Βαλτούδης)

 

Έναρξη μαθημάτων: Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018