Ψήφισμα της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ και της Νομικής Σχολής ΑΠΘ