Διευκρινίσεις των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων στο μάθημα 'Ένδικα Μέσα-Αναγκαστική Εκτέλεση'

Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου

Υποτομέας Αστικού Δικονομικού Δικαίου

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερομένους ότι μπορούν να δουν το γραπτό τους στο Μάθημα «Ένδικα Μέσα – Αναγκαστική Εκτέλεση» (Εξεταστική Περίοδος Ιανουαρίου 2018, Τμήμα Β, καθηγ. Ε. Ποδηματά) την Τρίτη 27.2.2018 ώρα 13.30-14.30 στο γραφείο 411.

 

Θεσσαλονίκη, Τρίτη 20.2.2018

Από την Γραμματεία του Υποτομέα