Αναβολή του μαθήματος της 'Πολιτικής Δικονομίας Ι'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

 

Η παράδοση της Τετάρτης 21 Φεβρουαρίου 2018 (ώρα 11.00΄ - 14.00΄) στο μάθημα «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι» δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω κωλύματος του διδάσκοντος Απόστολου Σοφιαλίδη. Ο χρόνος διεξαγωγής της θα ανακοινωθεί κατά τα διάρκεια των παραδόσεων της επόμενης εβδομάδας (27 και 28 Φεβρουαρίου 2018) που θα διεξαχθούν κατά το πρόγραμμα των μαθημάτων που έχει ανακοινωθεί.

 

 

ο διδάσκων

Απόστολος Σοφιαλίδης

επίκ. καθ. πολιτικής δικονομίας