Διευκρινίσεις των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων στο μάθημα 'Ποινικό Δίκαιο-Ειδικό Μέρος', τμ. Β'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

 

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τηλ. Γραμματείας: 2310 996478

Φαξ: 2310 996494

541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                                  

ΑΡ. ΘΥΡΙΔΑΣ 171 

                                                                                                

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι η ανάλυση των θεμάτων και οι διευκρινήσεις επί της βαθμολόγησης των γραπτών στο μάθημα Ποινικό Δίκαιο-Ειδικό Μέρος για το Β Τμήμα, θα πραγματοποιηθεί από τον καθ. Ν. Μπιτζιλέκη και τον Λέκτορα Κ. Χατζηκώστα,  την Τρίτη 27/2 ώρα 12.00 στο γρ. 205 αντί της Παρασκευής 23/2 ώρα 13.00, όπως είχε ανακοινωθεί.