Αναβολή του μαθήματος 'Σύνθεση Αστικού Δικαίου', Α' τμ. (Α-Κα)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η παράδοση της Τετάρτης 28 Φεβρουαρίου 2018 (ώρα 14:00 – 16:00) στο μάθημα «Σύνθεση Αστικού Δικαίου» για το πρώτο (Α΄) Τμήμα (Α-Κα) δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω σοβαρού προσωπικού κωλύματος του διδάσκοντος Καθηγητή κ. Αχιλλέα Κουτσουράδη. Για την αναπλήρωση του μαθήματος θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση.

 

Ο Διδάσκων

Καθηγητής Αχ. Κουτσουράδης