Διευκρινίσεις των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων στο μάθημα 'Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης', τμ Γ' (Πε-Ω)

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ - Α.Π.Θ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚHΣ ΕΝΩΣΗΣ

Τμήμα Γ΄ (γράμματα ΠΕ-Ω)

Διδάσκουσα : Καθηγήτρια Ε. Σαχπεκπίδου

Διευκρινίσεις γραπτών

 

Oι φοιτητές του Γ΄ τμήματος (γράμματα ΠΕ-Ω) που επιθυμούν να δουν το γραπτό τους της εξεταστικής περιόδου

Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018

στο μάθημα

Δίκαιο της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης

μπορούν να προσέλθουν στο γραφείο της Καθηγήτριας

 (γραφείο 406 – 4oς όροφος  Noμικής Σχολής)

την Πέμπτη 1η  Μαρτίου 2018

 και ώρα 10.00 – 12.00

                                                                           

 Θεσσαλονίκη 26.2.2018