Διευκρινίσεις των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων στο μάθημα 'Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης', τμ Α' (Α-ΚΑ)

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ - Α.Π.Θ.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚHΣ ΕΝΩΣΗΣ

Τμήμα A΄ (γράμματα A-KA)

και οι φοιτητές της ΣΣΑΣ

 Διδάσκων :  Δ. Λέντζης

Διευκρινίσεις γραπτών

 

Oι φοιτητές του Α΄ τμήματος (γράμματα Α-ΚΑ)

και οι φοιτητές της ΣΣΑΣ

που επιθυμούν να δουν το γραπτό τους

της εξεταστικής περιόδου

Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018

στο μάθημα

Δίκαιο της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης

μπορούν να προσέλθουν στο γραφείο του διδάσκοντος

(γραφείο 414 κτιρίου Νομικής)

την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018

 και ώρα 12.00 – 14.00

                                                        

Θεσσαλονίκη 27.2.2018