Το ΑΠΘ κατετάγη πρώτο μεταξύ των ελληνικών ΑΕΙ στο επιστημονικό πεδίο της Νομικής

Σύμφωνα με τη Διεθνή κατάταξη της QS (QS World University Rankings) ανά θεματικό πεδίο για το 2018, το ΑΠΘ κατετάγη διεθνώς στις θέσεις

251-300 στο θεματικό πεδίο της Νομικής, ενώ κατέλαβε την 1η θέση μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στο πεδίο αυτό.