Ενημέρωση από το γραφείο υποβολής προτάσεων ερευνητικών προγραμμάτων του ΕΛΚΕ

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 6 Μάρτιος, 2018 - 11:00

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της συμμετοχής μελών ΔΕΠ της Σχολής μας σε ερευνητικά προγράμματα, η Κοσμητεία της Νομικής Σχολής και η Επιτροπή για την Προώθηση της Έρευνας διοργανώνει συνάντηση-συζήτηση των μελών ΔΕΠ με τους κκ. Ι. Κόζαρη, υπεύθυνο του Γραφείου Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του  Α.Π.Θ. και Κ. Παπαπαναγιώτου, Προϊστάμενο του Γραφείου Υποβολής Προτάσεων του ΕΛΚΕ, προκειμένου να παρουσιάσουν τις υπηρεσίες που παρέχουν τα γραφεία τους και τις δυνατότητες αξιοποίησης, από τη Σχολή μας, των παρεχόμενων ερευνητικών προγραμμάτων.

Ειδικότερα, θα δώσουν διευκρινίσεις για τον τρόπο λειτουργίας των προγραμμάτων, τη στοχευμένη ενημέρωση των καθηγητών της Νομικής ως προς τα προγράμματα που ενδιαφέρουν τους νομικούς, την αναζήτηση συνεργατών για τη λειτουργία προγραμμάτων καθώς και την κατάρτιση των προτάσεων για τη διεκδίκηση προγραμμάτων. Στη συνάντηση καλούνται και οι συνεργάτες των μελών ΔΕΠ, ιδίως ΔΝ, υποψήφιοι ΔΝ και μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι συμμετέχουν στα ερευνητικά προγράμματα. Εκτός από τη γενική αυτή συνάντηση γνωριμίας, είναι δυνατή η διοργάνωση ad hoc σεμιναρίων ενόψει κατάρτισης συγκεκριμένων προτάσεων για τρέχοντα προγράμματα.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 6 Μαρτίου 2018 και ώρα 11 πμ, στην αίθουσα 319 της Σχολής.

 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής                                            Η Κοσμήτορας

για την Προώθηση της Έρευνας                                της Νομικής Σχολής

 

 

     Ε. Πρεβεδούρου                                             Ελ. Συμεωνίδου – Καστανίδου