Διευκρινίσεις των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων στα μαθήματα «Πολιτική Δικονομία Ι, Γενικό Μέρος - Απόδειξη», Τμήμα Γ΄ (Πε- Ω) και «Πολιτική Δικονομία ΙΙ, Ένδικα Μέσα - Αναγκαστική Εκτέλεση», Τμήμα Γ΄ (Πε - Ω)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από το σπουδαστήριο Πολιτικής Δικονομίας ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές που επιθυμούν να δουν το γραπτό τους στα μαθήματα «Πολιτική Δικονομία Ι, Γενικό Μέρος - Απόδειξη», Τμήμα Γ΄ (Πε- Ω) και «Πολιτική Δικονομία ΙΙ, Ένδικα Μέσα - Αναγκαστική Εκτέλεση», Τμήμα Γ΄ (Πε - Ω) από τις εξετάσεις Ιανουαρίου 2018, μπορούν να προσέλθουν την Τρίτη 13  Μαρτίου 2018  ώρες 12.00΄ έως 13.00΄ στο γραφείο (με αριθ. 410) του επ. καθ. Απόστολου Σοφιαλίδη.

 

 

Από τον Τομέα