Αλλαγή στην αίθουσα διδασκαλίας του μαθήματος 'Δικαστικός έλεγχος του νόμου (Συνταγματικό δικονομικό δίκαιο)'

Διδάσκοντες: Ακρ. Καϊδατζής, επίκ. καθηγητής

                      --- διδάσκων π.δ. 407/80   

                                   

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το μάθημα ελεύθερης επιλογής (ΕΛΕ 63) Δικαστικός έλεγχος του νόμου (Συνταγματικό δικονομικό δίκαιο) θα διδάσκεται από τον επίκ. καθηγητή Ακρίτα Καϊδατζή και την κ. Χ.Καυκά ΠΔ/407 κάθε

Παρασκευή 16:00-18:00 μμ στην αίθουσα 110.