Διευκρινίσεις των αποτελσμάτων των γραπτών εξετάσεων στο μάθημα 'Ποινολογία', Γ' τμήμα