ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ