Επιστημονική εκδήλωση Ομίλου Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής και του ΔΠΜΣ του ΑΠΘ 'Σύγχρονες Ιατρικές πράξεις: Δικαιική ρύθμιση και βιοηθική διάσταση'