Προκήρυξη για την πλήρωση έως 2 θέσεων πρακτικής άσκησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών /τριών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμά τους με μια πρόσφατη φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση eupoldem@gmail.com με θέμα «Πρακτική Άσκηση: Επίθετο υποψήφιου» μέχρι τις30-03-2018 και ώρα 12.00 πμ.

Συνημμένα αρχεία: