Καραβοκύρης Γεώργιος

Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο: 
207
Τηλέφωνο: 
2310 997139
Ώρες συνεργασίας: 
Τετάρτη 12:00-14:00
Τομέας: 
Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών
Γνωστικό Αντικείμενο: 

Συνταγματικό Δίκαιο, ΦΕΚ 39τ. Γ’/23.01.18

Βιογραφικό Σημείωμα: