Το περιοδικό Pro Justitia εντάχθηκε στην "Προθήκη" του πανεπιστημίου μας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο   Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο   Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

 

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                                                                         

                     

Θεσσαλονίκη, 7.3.2018

Αγαπητοί συνάδελφοι,

με την επιστολή αυτή θα θέλαμε, εκ μέρους της συντακτικής επιτροπής του ηλεκτρονικού περιοδικού της Σχολής μας ( Pro Justitia) και της κοσμητείας, να σας ενημερώσουμε για το καινούργιο βήμα που κάναμε αναφορικά με την παραπέρα ανάπτυξη του περιοδικού και να ζητήσουμε την πολύτιμη συνεργασία σας.

Από το Φλεβάρη του 2018 το περιοδικό μας εντάχθηκε πλέον στη σειρά των περιοδικών που εμφανίζονται στην πλατφόρμα διαχείρισης επιστημονικών εκδόσεων του ΑΠΘ «Προθήκη». Τούτη η ένταξη συνοδεύεται από τα ακόλουθα σημαντικά πλεονεκτήματα :

  • Εντάσσεται στα επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης (Open Access) που εκδίδουν τα τμήματα, τα μέλη του διδακτικού προσωπικού και τα ερευνητικά κέντρα του πανεπιστημίου μας.
  • Υποστηρίζεται σε όλα τα στάδια της εκδοτικής διαδικασίας σε online περιβάλλον.
  • Ευρετηριάζεται από γνωστές μηχανές αναζήτησης σε επιστημονικό περιεχόμενο.
  • Παράλληλα, μας παρέχεται εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη από το  προσωπικό της Κεντρικής Βιβλιοθήκης για τη διαχείρισή του.

Το σημαντικότερο όλων των πλεονεκτημάτων για τους συγγραφείς είναι, βέβαια, ότι η συμβολή τους δημοσιεύεται και εμφανίζεται άμεσα στην «Προθήκη» του Α.Π.Θ., ενώ  είναι προσβάσιμη επίσης άμεσα μέσω του επίσημου συστήματος διεθνούς αναζήτησης.

Αυτονόητα αυξάνονται βέβαια έτσι και οι υποχρεώσεις μας, ιδίως ως προς την εξασφάλιση της ετήσιας περιοδικότητας της έκδοσης, καθώς και ως προς την τήρηση των κανόνων εκδοτικής ομοιογένειας  των επιμέρους συμβολών.

Ενόψει  αυτού του νέου εγχειρήματος θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε θερμά  για τη στήριξη του Pro Justitia από την πλευρά σας. Υπενθυμίζουμε ότι στο περιοδικό μας μπορούν να δημοσιεύονται:

  1. Προσωπικές σας μελέτες, γνωμοδοτήσεις, παρατηρήσεις στη νομολογία κ.λπ.
  2. Εισηγήσεις – ομιλίες κ.λπ. επισκεπτών σας σε διάφορες εκδηλώσεις των τομέων σας ή του μεταπτυχιακού.
  3. Ομιλίες επ’ ευκαιρία αναγόρευσης επίτιμων διδακτόρων της Σχολής.
  4. Αφιερώματα σε μια θεματική ενότητα που έχετε επιμεληθεί.
  5. Μελέτες ή σχόλια στη νομολογία μεταδιδακτορικών σας συνεργατών.
  6. Μελέτες ή σχόλια στη νομολογία υποψηφίων διδακτόρων σας (μετά από εισήγηση του επιβλέποντος).

Φυσικά, στο περιοδικό μας θα συνεχίσουν να δημοσιεύονται οι συμβολές των μεταπτυχιακών μας φοιτητών στο ετήσιο συνέδριό τους, όπως και συμβολές των μελών της Σχολής και άλλων εισηγητών στο ετήσιο συνέδριο αυτής, εφόσον αυτοί επιλέξουν προσωπικά μια τέτοια δημοσίευση.

Η πιο πάνω ύλη, πέρα από την ελληνική γλώσσα, μπορεί να είναι γραμμένη στα αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά.

Σε περίπτωση που το έργο σας έχει δημοσιευτεί ήδη σε έντυπη μορφή σε κάποιο περιοδικό ή συλλογικό τόμο θα πρέπει να έχουμε και τη σχετική άδεια του εκδότη.

Το περιοδικό μας θα επιτρέπει την παραπέρα δημοσίευση των μελετών σας σε έντυπη μορφή και θα χορηγεί για το λόγο αυτό τη σχετική συναίνεση, εφόσον μας ζητηθεί.

Για να διευκολυνθεί η συνεργασία σας με τη συντακτική επιτροπή επιτρέψτε μας να σας θυμίσουμε ότι σε αυτήν ανήκουν οι συνάδελφοι:  Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι (υπεύθυνη του Pro Justitia), Χ. Δεληγιάννη–Δημητράκου, Ι. Στεφανίδης, Κ. Παπαγεωργίου, Γ. Καραβοκύρης, Ρ. Γιοβαννόπουλος, Τ. Κοσμίδης, Κ. Χατζηκώστας, καθώς και οι κυρίες Δ. Μάνου, Ε. Γιαννίτσιου. Έτσι, υπάρχει στον κάθε τομέα ένα πρόσωπο αναφοράς, το οποίο θα φροντίζει να επικοινωνεί μαζί σας σε τακτά χρονικά διαστήματα για την ύλη του περιοδικού. Ως προς το περιοδικό μας οι ίδιοι κανόνες που ίσχυαν μέχρι σήμερα τους οποίους θα βρείτε αναρτημένους στο σύνδεσμο http://epublications.web.auth.gr/?q=el/node/7

Ευχόμαστε και η νέα αυτή προσπάθεια  να βρει την ανταπόκριση και τη στήριξή σας και θα είμαστε υπόχρεοι για κάθε παρατήρηση βελτίωσης.

Με την ευκαιρία αυτή θέλουμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς όλους όσοι συνέβαλαν ήδη στο ξεκίνημα του Pro Justitia, το οποίο προχωρά σήμερα και χάρη στη δική τους συμβολή.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Η κοσμήτορας της Σχολής                                           Για τη συντακτική επιτροπή     

                                   

Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου                                         Μαρία Καϊάφα- Γκμπάντι