13ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Ιδεολογία και Ποινικό Δίκαιο", 27-29/04/18