Εξ αποστάσεως Πρόγραμμα «Γαλλική Γλώσσα Ειδίκευσης στον τομέα του Δικαίου»-ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Α.Π.Θ.

Καλησπέρα σας,

σας αποστέλλουμε το παρόν μήνυμα για να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του ΑΠΘ υλοποιείται κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Σεμινάριο εξ αποστάσεως κατάρτισης με τίτλο "Γαλλική Γλώσσα Ειδίκευσης στον τομέα του Δικαίου".

Στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση των αποφοίτων και των επαγγελματιών του νομικού χώρου με την Γαλλική γλώσσα σε θέματα νομικού περιεχομένου, καθώς και η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων στην Γαλλική για όσους ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές ή να εργαστούν σε γαλλόφωνες χώρες.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε απόφοιτους λυκείου, που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν σπουδές Νομικής σε γαλλόφωνες χώρες και σε κατόχους πτυχίου Νομικής Σχολής, που ειδικεύονται ή εργάζονται σε διάφορους τομείς του δικαίου και επιθυμούν να αναπτύξουν δεξιότητες στη Γαλλική γλώσσα σε θέματα που άπτονται του δικαίου και της άσκησης νομικών επαγγελμάτων.

Το πρόγραμμα μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν καθηγητές της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας που επιθυμούν να ειδικευτούν στο ειδικό θεματικό πεδίο της Γαλλικής Γλώσσας του Δικαίου καθώς και σε μεταφραστές ή διερμηνείς.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα χωρίζεται σε 3 ενότητες. Σας προωθούμε τους συνδέσμους για την κάθε ενότητα.

"Γαλλική Γλώσσα Ειδίκευσης στον τομέα του Δικαίου: Ενότητα 1

https://www.dasta.auth.gr/show_news.aspx?sid=2&id=24209

"Γαλλική Γλώσσα Ειδίκευσης στον τομέα του Δικαίου: Ενότητα 2" https://www.dasta.auth.gr/show_news.aspx?sid=2&id=24208

"Γαλλική Γλώσσα Ειδίκευσης στον τομέα του Δικαίου: Ενότητα 3"

https://www.dasta.auth.gr/show_news.aspx?sid=2&id=24207

Παρακαλώ να κοινοποιήσετε τις πληροφορίες που σας αναφέρουμε στους φοιτητές ή τους απόφοιτους και μεταπτυχιακούς φοιτητές της σχολής ώστε να ενημερωθούν για αυτό το εξ αποστάσεως πρόγραμμα κατάρτισης.

 

Παραμένω στην διάθεση σας.

 

Με εκτίμηση,

Ευαγγελία Μουσούρη
Επίκουρη Καθηγήτρια

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γραφείο 3 Παλαιό Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής
54124 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310997434
Fax 2310997485

http://pluralites.web.auth.gr/

Evangélia Moussouri
Professeure Assistante