Ημερίδα,στο Πανεπιστήμιο του Τρίερ της Γερμανίας (Universität Trier), με θέμα "Staatsverschuldung als Demokratieproblem“

Την 3.5.2018 θα λάβει χώρα στο Πανεπιστήμιο του Τρίερ της Γερμανίας (Universität Trier) Ημερίδα με θέμα "Staatsverschuldung als Demokratieproblem“. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από τις Νομικές Σχολές του Πανεπιστημίου Τρίερ και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) στο πλαίσιο Συμφωνίας Συνεργασίας (Partnerschaftsvereinbarung) με ειδικότερο αντικείμενο "Neue Herausforderungen für Gesellschaft,Wirtschaft und Recht im deutsch-griechischen Vergleich".
Πληροφορίες για τη διοργάνωση και τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής περιέχονται στο συνημμένο ενημερωτικό φυλλάδιο. Σημειώνεται ότι προβλέπεται ποσό αποζημίωσης εξόδων για τους έλληνες συμμετέχοντες και θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Γλώσσες διεξαγωγής των εργασιών της Ημερίδας είναι η γερμανική και η αγγλική.

Περαιτέρω διευκρινίσεις παρέχονται στις διευθύνσεις moraitima@gmail.com (Μαριέτα Μωραΐτη) και mailto:vastsig5@yahoo.gr (Βασίλης Τσιγαρίδας), οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται θερμά να κοινοποιούν στις ανωτέρω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το e-mail δήλωσης συμμετοχής τους.

Συνημμένα αρχεία: