Παρατηρητήριο Φοιτητών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων

Υπεύθυνος καθηγητής κ. Άγγελος Στεργίου
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://acobservatory.web.auth.gr/