Εξετάσεις ελληνικής γλώσσας ΣΝΕΓ αλλοδαπών φοιτητών Α.Π.Θ. (Ιούνιος 2018)

Προς
όλα τα Τμήματα του Α.Π.Θ.

Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας σχετικά με τις εξετάσεις περιόδου Ιουνίου 2018 για το μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας όλων των αλλοδαπών φοιτητών του Α.Π.Θ.

Σας παρακαλούμε για την έγκαιρη ενημέρωση των φοιτητών σας.

Από τη Γραμματεία του ΣΝΕΓ
τηλ. 99 7572

Συνημμένα αρχεία: