ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017-18

Σύμφωνα με το συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αρ. πρωτ. 89537/Ζ1/1-6-2018 που αφορά στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων των δικαιούχων που ορίζονται είναι: από Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018 έως και την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018.

 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2993/Β’/31-8-2017, τον Ιούνιο του 2018 ξεκινάει η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018. Οι δικαιούχοι που ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση, οφείλουν να τακτοποιήσουν έγκαιρα τις φορολογικές τους εκκρεμότητες για το έτος 2017 (ολοκλήρωση υποβολής φορολογικής δήλωσης για τα εισοδήματα του 2017 πριν την υποβολή της αίτησης για το στεγαστικό επίδομα), ώστε να μην έχουν πρόβλημα με την ταυτοποίηση των στοιχείων τους από την ΑΑΔΕ.

                                                                      

                   Από τη Γραμματεία Νομικής