ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ "ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ" ΜΕ ΘΕΜΑ: "ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ ΜΑΝΕΣΗ ΣΤΟΝ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ"-08/06/18

ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡ. ΜΑΝΕΣΗΣ