Πρόσκληση στη Συνέλευση της Νομικής Σχολής υπ' αριθμ.110