Επικοινωνία

Τμήμα Νομικής
Γραμματέας
Άλκηστις Φερμάνη
 
Διεύθυνση:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Νομική Σχολή
Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη
Τ: +30 2310 996510
F: +30 2310 995272
E: info@law.auth.gr